develop own website


Wijzingen zorgverzekeraars per 1 januari 2019

Jaarlijks bepaalt de overheid de hoogte het verplichte eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage van hulpmiddelen. Het verplichte eigen risico is in 2019 ongewijzigd en bedraagt € 385,- De wettelijke eigen bijdrage voor (semi-) orthopedische schoenen bedraagt € 131,- en voor kinderen tot 16 jaar € 65,50.

Per 1 januari 2019 het lage Btw-tarief van 6% naar 9%. Orthopedische schoenen en steunzolen vallen onder dit tarief. Maar u als klant merkt hier eigenlijk niks van. 

Elk jaar herzien de meeste (zorg)verzekeraars in Nederland hun voorwaarden. Dit betreft bijvboorbeeld onder anderen het contracteren van leveranciers en hulpverleners, prijsafspraken, levertermijnen en voorwaarden van levering. Maar ze kijken ook vooral goed naar elkaar en nemen steeds vaker dingen van elkaar over. Hier een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen in 2019 betreffende orthopedische schoenen: 

Bent u verzekerd bij het Zilveren Kruis, Caresq of een van hun dochtermaatschappijen, dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 geen wettelijke eigen bijdrage meer aan ons, maar wordt door de zorgverzekeraar achteraf bij u in rekening gebracht, evenals het openstaande eigen risico. De kosten blijven uiteraard precies hetzelfde, alleen de afhandeling wijzigt iets.

Bent u verzekerd bij een van hun dochtermaatschappijen van de VRZ-groep, dan wijzigt de leveringstermijn van 15 maanden naar 18 maanden. Het reserve- of wisselpaar mag steeds na 18 maanden vervangen worden, mits noodzakelijk. Voorheen was dit om de drie jaar. 

Bij de overige zorgverzekeraargroepen zijn er geen noemenswaardige wijzigingen.

Meer lezen over onze zorgverzekeraars? Klik op een van de onderstaande links.

De zorgwijzer
Welke zorgvrezekeraars zijn er?


Volg ons op