Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht u onverhoopt geen overeenstemming vinden over de oplossing voor uw klacht, dien dan een officiële klacht in.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt een klacht indienen door middel van ons online klachtenformulier hier onderaan de pagina, door een e-mail te sturen naar caroline@santulli.nl of via een formulier dat bij ons verkrijgbaar is. U krijgt een ontvangstbevestiging zodra we uw klachtenformulier ontvangen hebben.

Wanneer krijg ik antwoord op mijn ingediende klacht?

Zodra uw klacht binnenkomt, gaan we direct aan de slag om het op te lossen. We nemen binnen vier werkdagen contact met u op. Ons streven is om uiterlijk binnen zes weken met een oplossing te komen.

Wat als ik niet tevreden ben met de geboden oplossing?

Wanneer blijkt dat wij samen niet tot overeenstemming over een oplossing kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van NVOS-Orthobanda. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en erkend door de SEHM. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor- en wederhoor.

Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen
Postbus 120, 3760 AC in Soest.
Tel: (035) 603 79 64

Een klachtenformulier en de voorwaarden kunt u downloaden of opvragen via klachten@nvos-orthobanda.nl of per post via het bovenstaande adres. 

Garantie 

Krijg ik garantie op mijn hulpmiddel? Ja. Wij geven garantie op door Santulli Orthopedie gemaakte producten wanneer die niet juist zijn samengesteld of geproduceerd. Wij bieden twee jaar garantie op de pasvorm en materialen van uw schoenen, mits deze tijdig gecontroleerd en (vakkundig) gecorrigeerd konden worden. Normale slijtage van hakken en zolen vallen niet onder de garantie, immers iedereen moet hiervoor kosten maken. Slijtage en problemen door anatomische veranderingen zijn uitgesloten van garantie.

Aansprakelijkheid

Santulli Orthopedie stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van of het aanbrengen van aanpassingen aan de door haar geleverde producten door anderen dan door Santulli Orthopedie als bevoegd erkende personen of bedrijven. Bent u het niet eens met de garantiestelling? We ontvangen uw bezwaar graag zoals beschreven bij de klachtenprocedure.

Volg ons op