Wijzingen zorgverzekeraars per 1 januari 2024

Elk jaar herzien de meeste (zorg)verzekeraars in Nederland hun voorwaarden. Dit betreft bijvoorbeeld onder anderen het contracteren van leveranciers en hulpverleners, prijsafspraken, levertermijnen en voorwaarden van levering.

Hier een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Jaarlijks bepaalt de overheid de hoogte van het verplichte eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage van hulpmiddelen. Het verplichte eigen risico is ongewijzigd en bedraagt € 385,- op jaarbasis. De wettelijke eigen bijdrage voor (semi-) orthopedische schoenen bedraagt € 130,- en voor jongeren onder de 16 jaar € 65-.

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is dat nog maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen mogen wel blijven bestaan, maar mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering.

De Menzis groep heeft zijn leveringstermijnen voor reserve- of wisselparen gewijzigd van achttien maanden naar vierentwintig maanden.

Bij de DSW-groep vervalt de aanvraagplicht en hanteert nu ook de de-regulisatieprocedure. 

Meer lezen over zorgverzekeraars? Klik op een van de onderstaande links.


De consumentenbond
De zorgwijzer
Welke zorgvrezekeraars zijn er?


Volg ons op