Wat zijn orthopedische schoenen? Kom ik in aanmerking en wat kost dat mij?

Orthopedische schoenen in A-uitvoering (ook wel OSA genoemd) zijn volledig individueel en handgemaakte schoenen voor mensen die problemen aan hun benen of voeten hebben en daardoor niet meer op ‘normale’ schoenen kunnen lopen. Dan moeten ze écht op maat gemaakt worden. Met een paar goede orthopedische schoenen kan men weer pijnloos lopen. Orthopedische schoenen werken daarnaast ook preventief; ze zorgen er namelijk ook voor dat problemen of pijnklachten niet erger worden, omdat ze de oorzaak aanpakken.

Onze orthopedische schoenen zijn wel heel bijzonder. Wij besparen namelijk kosten nog moeite om voor u niet alleen orthopedische schoenen te maken die uw pijnklachten écht verhelpen, maar tevens de meest fraaie orthopedische schoenen zijn die u ooit gehad heeft. Uiteraard vraagt de ene voet soms een wat grovere aanpassing dan de andere, maar wij weten van elke schoen wel een kunststukje te maken. Je proeft aan alles onze Italiaanse oorsprong, het vakmanschap en werkelijk een overvloed aan creativiteit en fantasie.


Daarnaast is onze materiaalkeuze wel heel bijzonder te noemen. Wij gebruiken alleen de meest exclusieve leersoorten van uiteraard zeer hoge kwaliteit, maar wij hebben ook een schat aan zeldzame vellen printleder, waarvan er maar enkele van bestaan. En onze collectie is erg groot; we noemen het zelf onze schatkist.

Maar zijn onze schoenen dan duurder dan die van onze collega’s? Nee, alle prijzen worden bepaalt door de zorgverzekeraar, daar hebben wij geen invloed op. Wij vinden het wel gewoon belangrijk (en leuk) om bijzondere schoenen te maken en tevens een referentie neer te zetten. Dan doe we in onze eigen werkplaats met een goed team. Onze orthopedische schoenen zijn daarom vooral liefdewerk, maar daardoor wel een begrip in Amsterdam en ver daarbuiten…

Maar wat heeft u daarvoor nodig en komt u wel in aanmerking voor orthopedische schoenen? Maar wellicht nog belangrijker; wat kost het u? Dat leest u allemaal hier. Kijk ook naar onze grote collectie unieke handgemaakte orthopedisch schoenmodellen hier op de website.Santulli Orthopedie - aan de slag

De aanvraag 

Een aanvraag voor een eerste paar semi- of orthopedische schoenen dient vrijwel altijd door een medisch specialist te worden voorgeschreven. Bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, neuroloog of reumatoloog. Wij archiveren altijd het medisch voorschrift, indien uw zorgverzekeraar daar alsnog om vraagt.

Bij CZ- en VGZ-groep voldoet echter een voorschrift van een 'behandelend arts' of podotherapeut, mits uitvoerig en adequaat gemotiveerd, waarom het hulpmiddel chronisch en strikt noodzakelijk is.

Bij de VGZ-groep (VGZ, Unive, IZA, IZZ, UMC, ZEKUR.nl, United Consumers, Bewuzt), dient een eerste aanvraag gemachtigd te worden. Zij stellen daarvoor strenge voorwaarden. Wij wachten dan helaas eerst de toestemming af, alsvorens we de zekerheid hebben dat uw schoenen straks daadwerkelijk vergoed worden.

Alle overige zorgverzekeraars hanteren een deregularisatie-procedure. Een aanvraag of machtiging is dan niet nodig en zij laten de beoordeling en verantwoording aan de orthopedisch schoentechnicus.

Achmea (ZK, Avero, De Friesland, FBTO, OZF, Prolife, Interpolis).
CZ-groep (CZ, Ohra, JustCZ, Nationale Nederlanden). 
VRZ (ONVZ, ZZPNOzorg, VvAA).
Eno (Salland, Zorgdirect).
IptiQ - Caresq (Besured, National Academic, Promovendum).
Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA).
ASR-groep (ASR, De Amersfoortse). 
DSW-groep (DSW, Stad Holland, In Twente

Santulli Orthopedie - passen en afleveren

Levering- en gebruikstermijnen 

Orthopedische- en semi-orthopedische schoenen kennen een gebruikstermijn. Hiermee wordt de termijn bedoeld wanneer u weer recht heeft op een nieuw paar schoenen. Men gaat ervan uit dat schoenen een bepaalde levensduur hebben en na verloop van tijd niet meer adequaat zijn. 

De zorgverzekeraar stelt dat u maximaal twee paar adequate schoenen mag beschikken. Een nieuw paar kan dus alléén verstrekt indien uw huidige paar niet meer adequaat is.  

Wanneer is een schoen technisch niet adequaat meer?

Dat is uiteraard afhankelijk van diverse factoren: Overmatige slijtage bij een bepaald voettype of aandoening. Een voorziening die zijn functie niet meer vervuld. Een sterk gewijzigde medische indicatie, waardoor de huidige schoenen niet meer voldoen en uiteraard de staat van uw schoenen of andere factoren.

Reserve- of wisselpaar

Elke zorgverzekeraar hanteert in het begin dezelfde termijnen. Na uw eerste paar orthopedische schoenen heeft u na drie maanden recht op een reserve- of wisselpaar.
De termijn tussen een reserve- of wisselpaar bij herhalingen is minimaal drie maanden.

Wanneer en hoe vaak u vervolgens recht heeft op herhalingsparen verschilt per verzekeraar. In de meeste gevallen is dat achttien maanden vanaf het te vervangen paar.
Er zijn echter enkele uitzonderingen. 

Gebruikstermijnen per verzekeraar

De Achmea-groep, De ASR-groep, ENO-groep en de VRZ-groep hanteren een gebruikstermijn van achttien maanden. U heeft na drie maanden recht op een reservepaar. Voor vervanging geldt minimaal achttien maanden vanaf het betreffende paar.

De VGZ-groep hanteert een gebruikerstermijn van achttien maanden voor een herhalingspaar en zesendertig maanden voor vervanging van een wisselpaar.

De Menzis-groep hanteert een gebruikerstermijn van achttien maanden voor een herhalingspaar en vierentwintig maanden voor vervanging van een wisselpaar.

De CZ-groep hanteert een gebruikstermijn van vijftien maanden. U heeft na drie maanden recht op een eenmalig reservepaar. Heeft u toch een reserve- of wisselpaar nodig, dan dient dit goed gemotiveerd te worden. 

Overige groepen hanteren vijftien maanden en elke drie jaar een reservepaar.

Voor jongeren onder de zestien jaar is de gebruikstermijn zes maanden en worden er geen reserveparen vergoed. CZ hanteert negen maanden.

Klik op deze link voor een compleet overzicht van vergoedingen en levertermijnen van uw zorgverzekeraar.

Wat kost het u?

De wettelijke eigen bijdrage

Semi- en orthopedische schoenen kennen een eigen bijdrage. Deze wordt door de overheid bepaald. U betaalt dat voor elk paar schoenen. Momenteel (2024) bedraagt de eigen bijdrage €130,-. Voor jongeren onder de zestien jaar is de eigen bijdrage €65,-. 

Bent u verzekerd bij de Achmea-groep, Caresq-groep, VGZ-groep of CZ-groep, dan worden alle kosten direct bij u in rekening gebracht. U betaalt ons dan niks. Bij overige verzekeraars moet u het ons betalen. De kosten blijven uiteraard wel precies hetzelfde.

Het verplichte eigen risico

Momenteel bedraagt het eigen risico € 385,-
Voor alle medische kosten uit het basispakket hanteert men een verplicht eigen risco. In dit geval ook voor uw orthopedische schoenen.

Het openstaande eigen risico wordt altijd door de zorgverzekeraar rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Een bezoek aan uw huisarts en vergoedingen uit uw aanvullende pakket vallen niet onder het verplichte eigen risico.

Waarom bestaat er een eigen bijdrage naast het eigen risico?

Men stelt dat indien u geen voetproblemen heeft, u ook gewoon schoenen moet kopen. 

Santulli Orthopedie - aan de slag

Aan de slag

Bij een aanmeetafspraak voor een eerste paar orthopedische schoenen zullen wij eerst uitgebreid uw voetproblemen onderzoeken. Wij lichten onze bevindingen toe en vertellen u wat de mogelijkheden zijn en wat u mag verwachtingen. Daarna worden de maten genomen. Er worden diversen afdrukken van uw voeten gemaakt en meten letterlijk uw voeten. Vervolgens kiezen we samen een model en bepalen de kleuren, leersoorten en type onderwerk. Soms kunnen wij zelfs tijdelijk al wat voor u doen, om zo de levertijd te overbruggen. Tot slot zullen wij u informeren over hoe het verder zal verlopen en wanneer u van ons een schriftelijke uitnodiging voor het passen kunt verwachten.

Omdat dit aanmeten de eerste keer dus best wat tijd en aandacht vergt - en wij die tijd graag voor u willen nemen -, hebben wij hiervoor speciaal de woensdag en donderdag gereserveerd. Wij kunnen u dan uitgebreid helpen. Het passen, afleveren of het uitzoeken van herhalingsparen kan uiteraard wel op de andere dagen (wel volgens afspraak).

Onze levertijd

Onze levertijd varieert van acht weken tot twaalf weken, afhankelijk van de drukte en de bewerkelijkheid van de schoen.

Bij bijzondere of bewerkelijke wensen wordt de levertijd in overleg met u worden bepaald.

Santulli Orthopedie - passen en afleveren

Het passen

Onze manier van 'het passen' is uniek. Meestal wordt er gewerkt met een tijdelijk 'schoentje'
van voeringleder of een doorzichtige plasticfolie-schoentje. Wij passen met uw uiteindelijke schoen! Dus met het door u uitgekozen model en materiaal, alleen bevindt de schoen zich nog in de pasfase. Dit houdt in dat de schoen nog niet helemaal afgewerkt is en wij nog de mogelijkheid hebben wijzigingen door te voeren. U kunt direct zien hoe de schoen eruitziet. Het passen via de conventionele manier duurt veel langer, omdat de uiteindelijke schoen nog helemaal gemaakt dient te worden (veelal in het buitenland). Als wij gepast hebben, maken we gelijk een afleverafspraak met u, zodat u precies weet wanneer u uw schoenen kunt komen afhalen.

Het afleveren & nacontrole

Binnen twee weken nadat u gepast heeft kunt u de schoenen komen afhalen. We passen en controleren ze nog even en - na afhandeling van de eigen bijdrage - zijn ze van u. Als laatste geven wij u nog een folder en adviezen mee over controles, onderhoud en de noodzaak van correcties van uw schoenen. Wij adviseren hoe u uw schoenen het beste geleidelijk kunt inlopen en wat u kunt doen bij eventuele klachten of problemen.

Rest ons dan alleen nog u veel plezier en loopgenot te wensen met uw fraaie nieuwe orthopedische schoenen. 

Spoedleveringen 

Indicaties

Als tijdelijke noodvoorziening of in geval van een sterk gewijzigde indicatie, waardoor de huidige schoenen onbruikbaar zijn. Indien cliënten op korte termijn op (wereld)reis gaan en daarvoor echt geen adequate schoenen meer hebben.  Met spoed trouwschoenen!

Spoed- en streefdatum

Zelfs al er geen echte spoed is kan er natuurlijk een streefdatum worden aangegeven. In dat geval worden er geen garanties gegeven, maar vooral goede wil getoond. 

Voorwaarden

Een spoedlevering kent een minimum van vier weken. Levering binnen deze tijd is niet haalbaar. Bij elk individueel paar zal worden bekeken wat mogelijk is.

In de praktijk

Nieuwe schoenen moeten natuurlijk eerst worden ingelopen voor deze intensief kunnen worden gebruikt. Dit speelt uiteraard mee in de beoordeling. Immers, een paar schoenen voor een wandelvakantie maken, die nog moeten worden ingelopen is niet verstandig. Vandaag trouwschoenen afleveren waar morgen de hele dag op gedanst moet worden is verre van verstandig. :-)

Leveringsvoorwaarden en garantie

Wij bieden bij normaal gebruik van ons orthopedische schoenen een garantie van twee jaar op materiaal en pasvorm. Uiteraard is dit op basis van het geboden onderhoudsadvies. Dit houdt in dat de schoenen binnen de vastgestelde termijnen door ons onderhouden en gecorrigeerd dienen te worden, anders loopt u ze letterlijk stuk en zijn ze helaas vaak niet altijd meer zomaar te herstellen. Maar u bent na deze garantieperiode natuurlijk welkom en wij zullen altijd met u meedenken en proberen een adequate oplossing te bieden.

Huisbezoek

Bent u niet in staat ons te bezoeken, dan kunnen wij bij uw thuis komen. Wij zijn echter een klein bedrijf en hebben niet altijd direct de mogelijkheid om u te bezoeken. Vooral bij het aanmeten van nieuwe schoenen en bij complexe problemen met uw schoenen. Bent u in staat om ons te bezoeken, dan kunnen wij u snel, adequaat en dus efficiënter helpen. Zeker omdat in sommige gevallen er het een en ander ter plekke geprobeerd kan worden om zo te bepalen wat de beste oplossing is. Dat kan soms best een kleine puzzel zijn.

Patiëntenbelangenorganisaties

http://www.consumentendezorg.nl
http://www.npcf.nl/
http://patientenvereniging.startpagina.nl

Volg ons op